ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020- 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vừa qua, ngày 13 tháng 10 năm 2020, liên đội trường THCS Đinh Tiên Hoàng long trọng tổ chức đại hội liên đội năm học 2020- 2021.

    Đại hội đã bầu ra được đoàn chủ tịch, thư kí.

Về dự với đại hội, thầy Trần Văn Thanh phó hiệu trưởng nhà trường có phát biểu ý kiến đóng góp cho bản phương hướng của liên đội năm học 2020- 2021.

Đại hội đã bầu ra được ban chấp hành nhiệm kì mới.