Cử đội viên dự đại hội

Lượt xem:

Đọc bài viết

yêu cầu các đồng chí phụ trách chi tổ chức đại hội chi đội, cử 2 đội viên tiêu biểu để dự đại hội Liên Đội năm học 2018-2019.

đại hội trù bị sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 thứ 5 ngày 20 tháng 09 năm 2018. Đại hội chính thức sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 thứ 5 ngày 27 tháng 09 năm 2018 tại phòng hội đồng.

TPT

Nguyễn Mậu Hải