HỖ TRỢ THIẾT BỊ HỌC ONLINE CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

HỖ TRỢ THIẾT BỊ HỌC ONLINE CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

Lượt xem:

Năm học 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; ở nhiều nơi, đã bắt đầu dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, một số em học sinh của trường vẫn thiếu điều kiện, trang thiết bị để học theo hình thức này. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để tham gia học... ...