CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

Lượt xem:

Vừa qua, ngày 18 tháng 03 năm 2021. Trường THCS Đinh Tiên Hoàng mở chuyên đề: ” Sử dụng trò chơi trong dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh” do thầy Nguyễn Thanh Chung báo cáo. ...
CHUYÊN ĐỀ MÔN CÔNG NGHỆ

CHUYÊN ĐỀ MÔN CÔNG NGHỆ

Lượt xem:

Chiều ngày 28/01/2021 vừa qua, trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã mở chuyên đề cấp cụm môn công nghệ với chủ đề:” “Tổ chức hoạt động stem trong môn Công nghệ 7 qua chủ đề dụng cụ ươm mầm mini để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho học sinh”. Do cô Nguyễn Thị Thúy báo cáo. Về dự với chuyên đề có các thầy cô làm công tác... ...
CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ

Lượt xem:

...
DANH SÁCH HS ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  NĂM 2020

DANH SÁCH HS ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Lượt xem:

...
CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2019- 2020

CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2019- 2020

Lượt xem:

CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2019- 2020 ...
KH GIÁO DỤC ĐIỀU CHỈNH

KH GIÁO DỤC ĐIỀU CHỈNH

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐH ĐẢNG

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ĐH ĐẢNG

Lượt xem:

...
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ(2020- 2022)

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ(2020- 2022)

Lượt xem:

Sáng ngày 20/02/2020 chi bộ trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ(2020- 2022) Thay mặt cho chi bộ, thầy Phan Công Quyến đọc diễn văn khai mạc đại hội. Đại hội đã bầu ra được đoàn chủ tịch và thư ký của đại hội. Đến dự với đại hội công đoàn nhà trường có lãng hoa chúc mừng Cô... ...