TẬP HUẤN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC

TẬP HUẤN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC

Lượt xem:

Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2023 trường  THCS Đinh Tiên Hoàng tổ chức tập huấn lồng ghép giới trong quản lý và dạy học cho toàn thể giáo viên. Cô Lê Thị Thu Hiền báo cáo tập huấn. ...
CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CẤP TRƯỜNG 22_23

CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CẤP TRƯỜNG 22_23

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THI IOE NĂM 22_23

KẾ HOẠCH THI IOE NĂM 22_23

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 22_23

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 22_23

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH NGLL 22_23

KẾ HOẠCH NGLL 22_23

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TNST 22_23

KẾ HOẠCH TNST 22_23

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG 22_23

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG 22_23

Lượt xem:

...
ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA TẬP THỂ 21_22

ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA TẬP THỂ 21_22

Lượt xem:

...
DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 21_22

DANH SÁCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 21_22

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CUỐI HK2_21_22

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CUỐI HK2_21_22

Lượt xem:

...
THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ 9.5

THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN TỪ 9.5

Lượt xem:

...
THỜI KHOÁ BIỂU( THỰC HIỆN TỪ 3.5.22)

THỜI KHOÁ BIỂU( THỰC HIỆN TỪ 3.5.22)

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »