ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ(2020- 2022)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20/02/2020 chi bộ trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ(2020- 2022)

Thay mặt cho chi bộ, thầy Phan Công Quyến đọc diễn văn khai mạc đại hội.

Đại hội đã bầu ra được đoàn chủ tịch và thư ký của đại hội.

Đến dự với đại hội công đoàn nhà trường có lãng hoa chúc mừng

Cô Nguyễn Thị Hồng Lam đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020..Thầy Phan Công Quyến đọc phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Toàn thể đại hội đã tiến hành thảo luận sôi nổi.

Đến dự với đại hội bà  Điệp phó bí thư đảng bộ phường Bình Tân có lời phát biểu góp ý cho đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ (2020- 2022)  gồm : Đ/c Phân Công Quyến, Đ/c Trần Văn Thanh và đ/c Nguyễn Thị Tuyết Thanh.

Cô Hà Thị Thiện(thư ký) thông qua biên bản đại hội.

Cuối cùng thầy Phan Công Quyến đọc diễn văn bế mạc đại hội.

 

Bình Tân, ngày 21 tháng 02 năm 2020.