HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2021-2022

HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2021-2022

Lượt xem:

Vừa qua, chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021 trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm học 2021- 2022. ...
HỖ TRỢ THIẾT BỊ HỌC ONLINE CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

HỖ TRỢ THIẾT BỊ HỌC ONLINE CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

Lượt xem:

Năm học 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; ở nhiều nơi, đã bắt đầu dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, một số em học sinh của trường vẫn thiếu điều kiện, trang thiết bị để học theo hình thức này. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để tham gia học... ...
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 21_22

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 21_22

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH HĐ NGLL 21_22

KẾ HOẠCH HĐ NGLL 21_22

Lượt xem:

...
QUY CHẾ CÔNG KHAI 2021_2022

QUY CHẾ CÔNG KHAI 2021_2022

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ 21_22

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ 21_22

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG 21_22

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG 21_22

Lượt xem:

...